top of page
Oferta dla pracodawców

Oferujemy wsparcie w uzyskaniu:

 • Zezwolenia na pracę

 • Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy 

 • Opinii starosty

 • Zezwolenia na pobyt czasowy 

W ramach świadczonych usług zapewniamy:

 • spotkanie konsultacyjne,

 • przygotowanie odpowiednich wniosków i dokumentów,

 • pomoc w skompletowaniu pozostałych dokumentów niezbędnych w postępowaniu administracyjnym,

 • złożenie wniosku w urzędzie,

 • towarzyszenie (wsparcie) cudzoziemcowi podczas niezbędnych wizyt w urzędzie
  (złożenie odcisków palców, odbiór karty pobytu),

 • odbiór korespondencji urzędowej oraz decyzji,

 • kompletowanie i uzupełnianie w urzędzie brakujących dokumentów,

 • monitorowanie terminów urzędowych oraz przebiegu postępowania. 

bottom of page