top of page
Legalizer_logo_horizontal_FINAL2.png
Cennik dla cudzoziemców

rodzaj usługi

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zmiana zezwolenia na pobyt i pracę

Zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny *

Zezwolenie na pobyt czasowy (pozostałe przypadki)

Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały dla posiadacza karty Polaka

Zezwolenie na pobyt długoterminowy rezydenta UE

Obywatelstwo polskie - uznanie za obywatela polskiego

Zaproszenia dla cudzoziemców

Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę (bez opinii starosty)

Przedłużenie zezwolenia na pracę

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy 

Powiadomienie o zatrudnieniu obywatela Ukrainy

cena usługi netto

cena usługi z VAT

od 1 500 z​ł

1 200 z​ł

 

1 000 z​ł

od 1 500 z​ł

od 1 700 z​ł

1 500 z​ł

od 1 700 z​ł

od 1 700 z​ł

500 z​ł

od 800 z​ł

800 z​ł

800 z​ł

350 z​ł

150 zł 

od 1 845 z​ł

1 476 z​ł

1 230 z​ł

od 1 845 z​ł

od 2 091 z​ł

1 845 z​ł

od 2 091 z​ł

od 2 091 z​ł

615 z​ł

od 984 z​ł

984 z​ł

984 z​ł

431 z​ł

184,50 zł

opłaty urzędowe

457 z​ł

237 zł

 

357 zł

357 zł

657 zł

17 zł

657 zł

236 zł

44 zł

100 zł

100 zł

50 zł

100 zł

0 zł

* jeżeli wniosek dla członka rodziny cudzoziemca składany jest jednocześnie z wnioskiem cudzoziemca 

bottom of page