top of page
Legalizer_logo_horizontal_FINAL2.png
Cennik dla cudzoziemców

rodzaj usługi

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny *

Komplet: Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę + zezwolenie
na pracę + opinia starosty lub Oświadczenie o powierzeniu

Zezwolenie na pobyt czasowy (pozostałe przypadki)

Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały dla posiadacza karty Polaka

Zezwolenie na pobyt długoterminowy rezydenta UE

Obywatelstwo polskie - uznanie za obywatela polskiego

Zaproszenia dla cudzoziemców

Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę (bez opinii starosty)

Przedłużenie zezwolenia na pracę

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy 

cena usługi netto

cena usługi z VAT

1,500 z​ł

1,000 z​ł

1,700 z​ł

1,500 z​ł

1,700 z​ł

1,500 z​ł

1,700 z​ł

1,700 z​ł

300 z​ł

800 z​ł

700 z​ł

650 z​ł

300 z​ł

1,845 z​ł

1,230 z​ł

2,091 z​ł

1,845 z​ł

2,091 z​ł

1,845 z​ł

2,091 z​ł

2,091 z​ł

369 z​ł

984 z​ł

861 z​ł

800 z​ł

369 z​ł

opłaty urzędowe

457 z​ł

357 zł

587 zł

357 zł

657 zł

17 zł

657 zł

236 zł

44 zł

100 zł

100 zł

50 zł

30 zł

* jeżeli wniosek dla członka rodziny cudzoziemca składany jest jednocześnie z wnioskiem cudzoziemca 

bottom of page