top of page
Legalizer_logo_horizontal_FINAL2.png
Cennik dla pracodawców

rodzaj usługi

cena usługi netto

cena usługi z VAT

opłaty urzędowe

Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę (bez opinii starosty)

 

Przedłużenie zezwolenie na pracę

 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy 

 

Powiadomienie o zatrudnieniu obywatela Ukrainy

 

Opinia starosty

 

Zezwolenie na pobyt w związku z działalnością gospodarczą

 

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę pracownika

 

Zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny pracownika *

od 800 z​ł

800 z​ł

800 z​ł

350 z​ł

150 zł

350 z​ł

2 000 z​ł

od 1 500 z​ł

1 000 z​ł

od 984 z​ł

984 z​ł

984 z​ł

431 z​ł

184,50 zł

 

431 z​ł

2 460 z​ł

od 1 845 z​ł

1 230 z​ł

100 z​ł

100 zł

50 zł

100 zł

0 zł 

 

0 zł

357 zł

457 zł

357 zł

* jeżeli wniosek dla członka rodziny cudzoziemca składany jest jednocześnie z wnioskiem cudzoziemca 

bottom of page