top of page
Legalizer_logo_horizontal_FINAL2.png
Cennik dla pracodawców

rodzaj usługi

cena usługi netto

cena usługi z VAT

opłaty urzędowe

Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę (bez opinii starosty)

 

Przedłużenie zezwolenie na pracę

 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy 

 

Opinia starosty

 

Zezwolenie na pobyt w związku z działalnością gospodarczą

 

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę pracownika

 

Zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny pracownika *

100 z​ł

100 zł

50 zł

30 zł

0 zł

357 zł

457 zł

357 zł

800 z​ł

700 z​ł

650 z​ł

300 z​ł

300 z​ł

2,000 z​ł

1,500 z​ł

1,000 z​ł

984 z​ł

861 z​ł

800 z​ł

369 z​ł

369 z​ł

2,460 z​ł

1,845 z​ł

1,230 z​ł

* jeżeli wniosek dla członka rodziny cudzoziemca składany jest jednocześnie z wnioskiem cudzoziemca 

bottom of page